• office@casadeltei.ro
  • Tulcea

Misiunea Asociatiei „Casa Deltei”

Asociatia „Casa Deltei” este o organizatie neguvernamentala fondata  in anul 2015,  la initiativa unor profesionisti din diferite domenii vizând protectia drepturilor si libertatilor omului in principal, a libertatii constiintei si a dreptului la libera exprimare.

Asociatia isi desfasoara activitatile pe baza valorilor transparentei, responsabilitatii, profesionalismului,  si solidaritatii, cu respectarea urmatoarelor principii: promovarea si apararea drepturilor si libertatilor omului,realizarea unor activitati de utilitate publica in domenii de interes public general; acordarea de sprijin si ingrijire persoanelor fizice (copii, adulti batrani) vulnerabile,fara sustinere familiala.

Obiectivele asociatiei sunt: acordarea de consultanta, sprijin si consiliere persoanelor interesate, in domeniile respectarii drepturilor omului, promovarii si dezvoltarii constiintei civice precum si in alte domnii de interes public general si/ sau comunitar; accesarea, elaborarea, sprijinirea,promovarea, realizarea si/sau participarea la derullarea programelor nationale, transfrontaliere si europene, in domeniile de interes ale asociatiei; realizarea de cursuri de formare profesionala in domeniile de interes ale asociatiei s.a.

Actiunile Asociatiei „Casa Deltei” se adreseaza in special oamenilor vulnerabili, cu situatii materiale si financiare delicate dar si in sprijinirea financiara a celor care au nevoie urgenta de interventii medicale, dar si altor cetateni ce doresc sa beneficieze de serviciile oferite de organizatie.